Leuven: +32 (0) 16 80 45 10     Gent: +32 (0)9 396 72 70     Antwerpen: +32 (0)3 318 68 10     info@risksolutions.be

 

Linkedin

  • NL
  • EN
  • FR
  • DE

Onze specialisatie: Bouwsector

RiskSolutions is voor de bouwsector de verzekeringsmakelaar bij uitstek!
Wij hebben jarenlange ervaring met de specifieke risico’s van de bouw en dankzij een uitstekend netwerk bij de verschillende verzekeraars slagen wij erin om voor úw onderneming steeds de beste oplossing te vinden voor alle betrokkenen bij het bouwproces: voor aannemers, bouwheren/promotoren, architecten, raadgevende ingenieurs en studiebureaus

 

Alle Bouwplaatsrisico’s (ABR)
voor Aannemers, Bouwheren/Promotoren, Architecten, Raadgevende Ingenieurs en Studiebureaus

Deze polis dekt tijdens de bouwperiode de schade aan de werf en de aansprakelijkheid van de bouwheer ten opzichte van buren. Dit kan in een polis perfect op maat van uw bouwproject of een abonnementspolis voor uw bedrijf.

Standaardbestek 250 (typebestek): aanbestedingen voor openbare werken op basis van standaardbestek 250 leggen bijzondere verzekeringsverplichtingen op aan de aannemer. Wij helpen u met de controle van het lastenboek en bezorgen u een concurrentieel voorstel conform het standaardbestek. Indien vereist volgens aanbesteding organiseren we ook de verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid

 

Beroepsaansprakelijkheid
voor Architecten (conform wet Laruelle), Raadgevende Ingenieurs
en Studiebureaus

U heeft voor de verzekering van uw beroepsaansprakelijkheid de keuze uit een reeks verzekeraars. Als professional bekijkt u regelmatig het aanbod van de verschillende verzekeraars. Dit doen wij voor u: wij maken voor u de vergelijking en u kiest!

 Een Polis Enige werf is de meest aangewezen oplossing voor grotere projecten die hoge verzekerde kapitalen in beroepsaansprakelijkheid vereisen.

Indien uw opdracht en mogelijke aansprakelijkheid als Architect, Raadgevend Ingenieur of Studiebureau ruimer is dan het beperkte kader voorzien in uw algemene polis beroepsaansprakelijkheid kan u zo uw aansprakelijkheidsrisico’s volledig afdekken.

 

10-jarige aansprakelijkheid
voor Aannemers, Bouwheren/Promotoren, Architecten, Raadgevende Ingenieurs en Studiebureaus

Deze polis dekt de bijzondere aansprakelijkheid op grond van de artikelen 1792 en 2270 B.W.: de aansprakelijkheid voor zichtbare en niet zichtbare gebreken die de stabiliteit van het gebouw in gevaar kunnen brengen, en dit gedurende een termijn van tien jaar vanaf de voorlopige of de definitieve oplevering. 

Standaardbestek 250 (typebestek): bij aanbestedingen voor openbare werken op basis van standaardbestek 250 kan een verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer verplicht zijn. Wij helpen u met de controle van het lastenboek en bezorgen u een concurrentieel voorstel voor de controleverzekering.

Polis Enige werf
voor Architecten, Raadgevende Ingenieurs en Studiebureaus

Dit is de meest aangewezen oplossing voor grotere projecten die hoge verzekerde kapitalen in beroepsaansprakelijkheid vereisen.

Indien uw opdracht en mogelijke aansprakelijkheid als Architect, Raadgevend Ingenieur of Studiebureau ruimer is dan het beperkte kader voorzien in uw algemene polis beroepsaansprakelijkheid kan u zo uw aansprakelijkheidsrisico’s volledig afdekken.

Voor meer informatie over onze oplossingen voor de bouw kan u contact opnemen met Wim De Dobbeleer of Peter Vermiert via mail wim.de.dobbeleer@risksolutions.be of peter.vermiert@risksolutions.be.