Leuven: +32 (0) 16 80 45 10     Gent: +32 (0)9 396 72 70     Antwerpen: +32 (0)3 318 68 10     info@risksolutions.be

 

Linkedin

  • NL
  • EN
  • FR
  • DE

10-jarige aansprakelijkheid

10-jarige aansprakelijkheid
voor Aannemers, Bouwheren/Promotoren, Architecten, Raadgevende Ingenieurs en Studiebureaus

Deze polis dekt de bijzondere aansprakelijkheid op grond van de artikelen 1792 en 2270 B.W.: de aansprakelijkheid voor zichtbare en niet zichtbare gebreken die de stabiliteit van het gebouw in gevaar kunnen brengen, en dit gedurende een termijn van tien jaar vanaf de voorlopige of de definitieve oplevering. 

Standaardbestek 250 (typebestek): bij aanbestedingen voor openbare werken op basis van standaardbestek 250 kan een verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer verplicht zijn. Wij helpen u met de controle van het lastenboek en bezorgen u een concurrentieel voorstel voor de controleverzekering.