Tel: +32 (0) 16 80 45 10  Mail: info@risksolutions.be

assurmidfid gedragsregels

Over ons

Wie zijn wij

RiskSolutions is een onafhankelijke verzekeringsmakelaar gespecialiseerd in middelgrote ondernemingen en organisaties in de non-profit.

  professioneel inkoper verzekeringen

Onze opdracht als makelaar vervullen we altijd als “inkoper van verzekeringen voor rekening van onze klant”. Aangezien we zelf geen offertes maken, betekent dit dat we met de meest geschikte verzekeraars onderhandelen tot dat we er zeker van zijn dat het bereikte resultaat voor onze klant optimaal is.

  juiste keuze

Wat uiteindelijk de beste verzekeringsoplossing wordt, hangt in de eerste plaats af van de wensen van onze klant en de keuzes die hij maakt inzake risicobehoud en waarborgen. Naast een volledige analyse van polisvoorwaarden en premievoeten trachten we onze klanten ook altijd zo goed mogelijk te informeren over de gevolgen van de gemaakte keuzes binnen een planningshorizon van 3 tot 5 jaar.

  efficiëntie

Dankzij een duidelijke positionering als “inkoper” slagen we erin om voor onze klanten bij de diverse verzekeraars steeds de beste voorwaarden te onderhandelen voor de hernieuwing van hun contracten. Dankzij onze ervaring in het verzekeren van ondernemingsrisico’s en een uitgebreid netwerk kunnen we daarbij bijzonder doelgericht en efficiënt te werk gaan.

  creatief advies

RiskSolutions is een onafhankelijk verzekeringsmakelaar en onze organisatie is volledig afgestemd op ondernemingen. Dankzij deze specialisatie zijn we in staat om zelfs de meest complexe bedrijfsrisico’s doeltreffend in kaart te brengen en onze klanten op de best mogelijk manier te adviseren over de mogelijke verzekeringsoplossingen. Op basis van onze ervaringen in het schadebeheer sturen we lopende polissen permanent bij. We werken creatief aan verbeteringen van waarborgen en zoeken permanent naar mogelijkheden om premies te optimaliseren.

  succes verzekerd

RiskSolutions werkt samen met nagenoeg alle Belgische verzekeraars. De toegang tot dit uitgebreide aanbod garandeert dat we permanent een goed beeld hebben van de hele verzekeringsmarkt. Uiteindelijk levert dit voor onze klanten de best mogelijke inkooppositie op. In al onze acties combineren we uitgebreide verzekeringstechnische kennis en ervaring met een zo groot mogelijke persoonlijke betrokkenheid. Concreet betekent dit dat we altijd trachten om actief met onze klanten mee te denken en steeds 100% probleemoplossend te handelen. Het resultaat zijn transparante en duurzame oplossingen. Onze klanten kennen hun risico’s en weten dat ze onder controle zijn.

  efficiënte administratie

Verzekeringen zijn voor alle bedrijven noodzakelijk maar behoren niet tot de kern van een onderneming. De polissen moeten in de eerste plaats dus efficiënt beheerd kunnen worden. Heel wat verzekeraars kampen echter met administratieve achterstand en te lange doorlooptijden. Dit essentieel gebrek aan service kan enkel opgevangen worden met een snelle en correcte administratie door de makelaar en een korte opvolging van de lopende zaken. Dankzij een optimaal gebruik van de nieuwste technologische mogelijkheden en doordachte administratieve procedures garanderen we onze klanten een efficiënte dienstverlening. In onze organisatie zijn we niet gehinderd door een lang en stoffig verleden. Daardoor slagen we erin om de papierstromen tot een minimum te beperken en zo alle noodzakelijke documenten snel en efficiënt te verwerken.

  persoonlijke betrokkenheid

RiskSolutions werkt enkel met zelfstandige partners die elk verantwoordelijk zijn voor de eigen klanten. Elk van onze partners werkt daardoor vanuit een vanzelfsprekend persoonlijk engagement ten opzichte van zijn cliënteel. Die grote persoonlijke betrokkenheid vormt de motor van onze service en zorgt voor een stabiele vertrouwensrelatie.  Zowel bij de inkoop van de polissen als bij de regeling van schadegevallen kiezen we voor een pragmatische en probleemoplossende benadering met een volledige transparantie ten opzichte van onze klant.

  senior service

We hebben heel wat kennis en ervaring in huis. Risk Management en het verzekeren van ondernemingen zijn onze enige activiteiten. Al onze medewerkers hebben voor ze RiskSolutions kwamen versterken een jarenlange ervaring opgedaan bij grote makelaars, verzekeraars of in het verzekeringsdepartement van grote ondernemingen.

De afgelopen 20 jaar hebben onze partners dag in dag uit heel uiteenlopende contacten gehad in de bedrijfswereld. Ook in de verzekeringssector zelf is er in de loop der jaren een uitgebreid netwerk opgebouwd.  Dit netwerk zorgt ervoor dat we vandaag over uitstekende kennis beschikken in elk verzekeringsdomein en een bijzonder goed zicht hebben op de verzekeringsnoden in uiteenlopende activiteitsectoren zoals de bouw, logistiek, technologie, voedingsindustrie, retail, beschutte werkplaatsen, ziekenhuizen,… Voor onze klanten biedt deze ervaring de garantie op de best mogelijk oplossing voor elk verzekeringsvraagstuk en onmiddellijk bruikbare adviezen.

  onafhankelijk

We werken samen met een 30-tal verzekeringsmaatschappijen. Met geen enkele van deze maatschappijen hebben we specifieke overeenkomsten lopen die ons bijkomende vergoedingen zouden toekennen ifv de intensiteit van de samenwerking. Dit is een garantie opdat we in alle onafhankelijkheid voorwaarden, tarieven en werking van de maatschappijen kunnen vergelijken en u adviseren.

Persoonlijke betrokkenheid

Toegevoegde waarde schadebeheer

Administratieve efficiëntie

Specifieke ervaring in de bouw

uitstekend netwerk

Zoeken naar beter oplossingen

ABR

Snel een goede offerte

voor een verzekering

'Alle Bouwplaatsrisice' s' nodig?