Leuven: +32 (0) 16 80 45 10     Gent: +32 (0)9 396 72 70     Antwerpen: +32 (0)3 318 68 10     info@risksolutions.be

 

Linkedin

  • NL
  • EN
  • FR
  • DE

Aanvraagformulier alle bouwplaatsrisico's

Enkele veel gestelde vragen!

1./ Ik wil de plannen uploaden via het formulier, maar het is te groot. U kan uw samenvattend plan doormailen naar info@risksolutions.be

2./ Welke werken moet ik verzekeren? U heeft een aantal keuzes. U kan kiezen tussen ruwbouw, ruwbouw wind/waterdicht, ruwbouw + technieken of volledig instapklaar. Het spreekt voor zich dat u ook het passende budget moet meegeven en de voorziene termijn die erbij hoort.

3./ Ik heb slechts een kleine, doch structurele verbouwing gepland. Is een verzekering dan niet veel te duur? Indien de dragende structuren van het bestaande gebouw geraakt worden is een bijkomende verzekering aan te bevelen. Klassiek kost een kwalitatieve ABR verzekering al snel 950 euro, binnen Bouwplaats+ werd de minimum nettopremie verlaagd naar 500 euro (548.70 euro incl. taks) en dat ligt toch gevoelig lager. Stuur steeds een samenvattend plan mee met uw informatieaanvraag, zodat wij kunnen beoordelen in welke mate de stabiliteit van het bestaande gebouw gewijzigd wordt.

4./ Ik heb nog geen exacte becijfering van mijn project, welk budget geef ik op voor deze verzekering ? Geeft u een zo nauwkeurig mogelijk budget mee. De offerte die u krijgt geeft duidelijk weer op welk budget er getarifeerd wordt (°/°° op de som), indien later blijkt dat het budget hoger ligt wordt dit naderhand aangerekend.

5./ Mijn bouwproject is verzekerd, maar is aanzienlijk hoger uitgevallen in budget. Moet ik dat melden? Er is automatisch een dekking tot 125% van het bedrag dat aanvankelijk is meegegeven. Indien u merkt dat u hierboven gaat eindigen, neemt u best met ons contact op.

6./ Mijn bouwproject is verzekerd, maar er treedt vertraging op. Moet ik dat melden? Wij nemen zelf met u contact op, ongeveer een maand voor het einde van de voorziene bouwwerken die u meegaf. Dan bekijken we samen met u of de dekking verlengd moet worden en/of er een budgetoverschrijding is.

7./ Mijn bouwproject is al half gevorderd, kan ik nog een verzekering afsluiten? Helaas is dat niet meer mogelijk. De verzekering dient afgesloten te worden voor aanvang van de werken.

8./ Wij voeren als bouwheer zelf een gedeelte van de werken uit, met hulp van kennissen. Is dat meeverzekerd? Enkel werken die uitgevoerd worden door professionele aannemers zijn verzekerd. Schade die zijn oorsprong vindt in werken die u zelf uitvoert, of laat uitvoeren door vrijwilligers is niet verzekerd.

9./ Hoe weet ik als bouwheer of mijn aannemer lid is van bouwunie? Op www.vinduwaannemer.be vindt u een handige zoekmodule of vraag het gewoon aan uw aannemer. Het is voldoende dat minstens 1 van de betrokken aannemers lid is om gebruik te kunnen maken van Bouwplaats+

10./ Mijn aannemer heeft toch zijn eigen verzekering, waarom zou ik als bouwheer een ABR afsluiten? Uw aannemer zou inderdaad een eigen verzekering voor schade bij derden moeten hebben, en in het beste geval heeft hij zelfs ook een verzekering waarbij het werk in opbouw verzekerd wordt. Maar dat geeft geen oplossing voor schade waarvoor u als bouwheer (barsten / scheuren bij de beuren bvb) aansprakelijk bent of in geval het niet duidelijk is bij wie de oorzaak voor de schade aan het bouwwerk ligt. Bovendien kan u uw eigen project op deze manier van A tot Z verzekeren, over de verschillende aannemers heen.

11./ Ik ben ruwbouwaannemer en ik verzeker mijn werven in een abonnementsformule. Een bouwheer heeft zelf beroep gedaan op Bouwplaats+ om zijn project te verzekeren. Wat nu? Uw klant / bouwheer heeft allicht een goede zaak gedaan want nu heeft hij de werken voor en na u mee verzekerd. Om te vermijden dat er dubbel premie betaald zou worden dient u de omzet van deze werf uit uw aangifte voor de abonnementsformule te houden.

12./ Ik ben aannemer en ik heb zelf een behoorlijk project te verzekeren. Doe ik dat ook via het online invulformulier? Een stevig project vraagt inderdaad een andere benadering. Stuurt u ons gerust de samenvattende plannen door, begeleid met de aannemingssom & uitvoeringstermijn. U kan dat doen op info@risksolutions.be met in de titel de vermelding "informatieaanvraag Bouwplaats+" Wij bekijken uw project en nemen contact met u op.

13./ Ik ben aannemer maar geen lid van Bouwunie, kan ik gebruik maken van deze oplossing ? Het lidmaatschap is vaak al terug verdiend bij 1 werf, neemt u contact op met Bouwunie voor meer informatie mbt het lidmaatschap: davy.maesen@bouwunielimburg.be

14./ Er is schade op de werf, wat moet ik doen? Indien er dringende maatregelen moeten genomen worden om erger te voorkomen kan dat uiteraard. Verder zal een dossier vlotter verlopen naarmate we info hebben. Indien u een beschrijving met foto's mailt zijn we al een hele stap verder. Dringend advies nodig, bel ons even op. Maak steeds foto's van schade !

Aanvraagformulier alle bouwplaatsrisico's: