Leuven: +32 (0) 16 80 45 10     Gent: +32 (0)9 396 72 70     Antwerpen: +32 (0)3 318 68 10     info@risksolutions.be

 

Linkedin

  • NL
  • EN
  • FR
  • DE

Kredietverzekering

Het risico op wanbetaling en faillissement van uw klanten,  kan u  afdekken met een kredietverzekering.

Naast het zuivere verzekeringsluik, waarbij de verzekeraar uw schade als gevolg van onbetaalde handelsvorderingen vergoedt, zorgt een kredietverzekeraar ook voor het incasso van achterstallige facturen en  helpt u preventief om dubieuze debiteuren op te sporen.

Commercieel krediet is in de meeste sectoren een noodzaak op zaken te doen maar de risico’s eraan verbonden zijn soms moeilijk in te schatten. Het al dan niet toestaan van betalingsuitstel aan klanten kan vaak leiden tot verhitte discussies tussen verkopers en financieel verantwoordelijken. Een onafhankelijk scheidsrechter die dan de knoop kan doorhakt en onmiddellijk het kredietrisico overneemt kan dan wonderen doen! Wanneer uw bedrijf bijvoorbeeld start met export naar nieuwe markten is een goede kredietverzekeringspolis geen overbodige luxe.

Betrouwbare handelsinlichtingen en een sluitend opvolgingssysteem  vormen de basis van elke performante debiteurenopvolging. Systematiek in de opvolging is absoluut noodzakelijk en bij vertragingen in de betalingen of andere negatieve indicatoren moet er onmiddellijk de juiste actie ondernomen worden om te redden wat er te redden valt. Ondanks alle voorzorgen en inspanningen kan het soms toch nog slecht aflopen en in dat geval vergoedt de verzekeraar u tot 90% van de oninbare vordering.

Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar helpt RiskSolutions u steeds om de juiste keuze te maken inzake kredietverzekering.

Eerst bepalen we samen met u een verzekeringsstrategie aangepast aan uw activiteiten en uw onderneming en op basis hiervan vergelijken we de eventuele oplossingen die de belangrijkste verzekeraars Atradius, Coface en Euler Hermes kunnen aanbieden.

Wil u weten hoe we het verschil kunnen maken voor uw kredietverzekering, contacteer dan Wim De Dobbeleer op het nummer 016 80 45 16 of wim@risksolutions.be