Leuven: +32 (0) 16 80 45 10     Gent: +32 (0)9 396 72 70     Antwerpen: +32 (0)3 318 68 10     info@risksolutions.be

 

Linkedin

  • NL
  • EN
  • FR
  • DE

Publieke sector

Risksolutions heeft als professioneel inkoper van verzekeringen heel wat ervaring opgebouwd in diverse sectoren. Deze ervaring stelt RiskSolutions ook ter beschikking in de publieke sector.

 

Onafhankelijk verzekeringsadviseur

Verzekeringen zijn voor vele lokale besturen en overheden één van de grotere uitgavenposten in hun jaarlijks budget. Vaak is het echter zo dat deze contracten een pak goedkoper kunnen afgesloten worden. Risksolutions kan u helpen om uw contracten optimaal te onderhandelen en deze kostenpost drastisch te reduceren.

Risksolutions is een onafhankelijke verzekeringsconsultant en bezit de nodige expertise om u bij te staan bij een kritische doorlichting van uw verzekeringspolissen. Optimale waarborgen en een efficiënt beheer blijven uiteraard noodzakelijk, maar ervaring leert dat een belangrijke besparing altijd mogelijk is. Met kennis van zaken onderhandelen is hiervoor belangrijk.

Optimale verzekering tegen de beste premie

RiskSolutions heeft als missie het begeleiden en adviseren van ondernemingen en instellingen onderworpen aan de wetgeving overheidsopdrachten bij het verkrijgen van een optimale verzekeringsdekking. Onze topprioriteit hierbij is om een maximale besparing te verwezenlijken voor onze klanten op hun verzekeringspremies. Onze jarenlange ervaring in de materie van de verzekeringen én onze expertise op het gebied van de wetgeving overheidsopdrachten vormen hierbij onze grootste troef. Het optimaliseren van het verzekeringstechnische en het administratieve aspect van uw contracten en aanbestedingen kan u belangrijke besparingen opleveren.

Gefaseerde aanpak conform de wetgeving overheidsopdrachten

Onze manier van werken is gebaseerd op een zeer concurrentiële manier van werken die u een maximale kostenbesparing garandeert. Na het afsluiten van een dienstenovereenkomst waarbij de verschillende fases worden uitgetekend zal RiskSolutions op een onafhankelijke manier uw bestuur adviseren voor de optimalisatie van zijn polissen en premies. Dit alles gebeurt in overeenstemming met de wetgeving overheidsopdrachten. RiskSolutions kan u dus begeleiden voor de opmaak van een marktdossier (bestek) en u bijstaan bij een inhoudelijke en formele controle en vergelijking van de door de verzekeraars ingediende offertes (sluiting).

Ons team, onze kracht

Alleen bij RiskSolutions kan u een beroep doen op een gespecialiseerd team waarbij én het juridisch kader rond de wet op overheidsaanbesteding én kennis van de verzekeringsmarkt uw garantie vormen voor uw organistatie op een succesvolle aanbesteding van uw verzekeringen!

Referenties

We hebben tal van referenties in de publieke sector. Graag lichten we u deze toe tijdens een persoonlijke onderhoud.

Neem daarom gerust vrijblijvend contact op indien u verdere onafhankelijke adviesverlening wenst om uw verzekeringsportefeuille door te lichten en om uw verzekeringspolissen te heronderhandelen en aan te besteden. RiskSolutions staat garant voor een pragmatische aanpak voor een optimaal resultaat.